Ulusal Etkinliklerimiz

İnsan Hakları ve Barış̧ Yaz Kampı dönem içerisinde gerçekleşen ilk etkinliğimizdir. Bilgi aktarımı sürecinin ve gönüllü buluşmasının gerçekleştiği etkinliğimizde temel becerileri yeni direktörlerimize ve tüm gönüllülerimize kazandırmak amaçlanır. Yaz Kampı; ulusal takım ve dış̧ konuşmacı oturumları, akran eğitimleri ve çeşitli atölyeler, sosyal aktivitelerden oluşur.
Dönem ortasında gerçekleşen İnsan Hakları ve Barış Kış Kampı; gönüllü̈ iletişiminin geliştiği, ulusal takım ve dış konuşmacı oturumları, akran eğitimleri, atölyeler ve sosyal aktiviteler ile yaz kampı içeriğini tamamlayan ulusal etkinliğimizdir. Dış konuşmacı oturumları sayesinde farklı bakış açıları kazanılan kış kampları zengin içeriğiyle birlikte genelde kış aylarında gerçekleşir.
İnsan Hakları ve Barış̧ Sempozyumu alanında uzman dış konuşmacıların katılımı ile gerçekleştirilen ulusal etkinliğimizdir. Tema belirlenir ve bu tema farklı açılardan değerlendirilir. Sempozyum, akran eğitimleri ya da ulusal takım oturumları ile desteklenebilir. Etkinliğimiz, gönüllülerimizin kendisini geliştirebilmesi için büyük bir fırsattır.
Bölge toplantıları, Türk Tıp Öğrencileri Birliği bünyesinde ayrılan 10 bölgenin gönüllülerinin buluşmasını içeren toplantılardır. Bölgenin yerel birlikleri kendi arasında tanışarak, işleyişlerini değerlendirerek ve bölge önceliklerini konuşarak iletişimlerini güçlendirir. Bölge toplantısındaki ayrılmış̧ oturumlar, İnsan Hakları ve Barış Çalışma Kolu gönüllülerine ulaşabilmemiz adına büyük bir fırsattır. Bu ayrılmış oturumlarda, bölgesel öncelikler işlenmektedir.
Türk Tıp Öğrencileri Birliği Kurultayı; ilk bir buçuk gün çalıştaylarını, son bir buçuk gün ayrılmış oturumların gerçekleştiği Türk Tıp Öğrencileri Birliği için seneye merhaba etkinliğidir. İnsan Hakları ve Barış Çalışma Kolu Ayrılmış̧ Oturumu içeriği, İnsan Hakları ve Barış Yaz Kampı sonrası farklı gönüllülerimizin de gelişimini hedefler. Diğer çalışma kolları ile ortak da gerçekleşebilen çalıştaylar, ulusal takımın ya da dış konuşmacının düzenlediği konu bazlı oturumlardır.
Türk Tıp Öğrencileri Birliği Genel Kurulu geçmiş dönemin değerlendirildiği, gelecek dönemin planlandığı, önemli kararların alındığı ve seçimlerin gerçekleştirildiği en önemli etkinliklerimizden birisidir. Genel kurulda, çalışma kollarının ayrılmış̧ oturumuna yer verilir. İnsan Hakları ve Barış Ayrılmış Oturumu; küçük çalışma grubu çıktılarının paylaşıldığı, NORP adaylarının tanıtıldığı, konu bazlı tartışma ortamının oluştuğu bir ayrılmış oturumdur.