Koordinatörlüklerimiz

Koordinatörler küçük çalışma grupları, ulusal etkinlikler ve genel çalışmalar alanında görevlendirilir. Dönem içinde İnsan Hakları ve Barış Ulusal Takımıyla birlikte çalışır.

21’-22’ Dönemi Koordinatörlerimiz
Tematik ve Özel Gün Küçük Çalışma Grubu Koordinatörleri
Kış Kampı Koordinatörü
PR Koordinatörü
Sempozyum Koordinatörü