Türk Tıp Öğrencileri Birliği Kurultayı

Türk Tıp Öğrencileri Birliği Kurultayı; ilk bir buçuk gün çalıştaylarını, son bir buçuk gün ayrılmış oturumların gerçekleştiği Türk Tıp Öğrencileri Birliği için seneye merhaba etkinliğidir. İnsan Hakları ve Barış Çalışma Kolu Ayrılmış̧ Oturumu içeriği, İnsan Hakları ve Barış Yaz Kampı sonrası farklı gönüllülerimizin de gelişimini hedefler. Diğer çalışma kolları ile ortak da gerçekleşebilen çalıştaylar, ulusal takımın ya da dış konuşmacının düzenlediği konu bazlı oturumlardır.

 

.