Küçük Çalışma Gruplarımız

Küçük çalışma grupları; belirlenmiş konular üzerinde yoğunlaşabileceğimiz, farklı bakış açılarını bir araya getirebileceğimiz, ulusal ve uluslararası çıktılar elde edebileceğimiz takımlardır. Çok farklı kitlelere ulaştırabildiğimiz çıktılarımız ile misyonumuzu yaymamızda bizlere destek olur.

Küçük çalışma grupları tematik ve özel gün küçük çalışma grupları olarak ikiye ayrılır.

Özel Gün Küçük Çalışma Grupları, İnsan Hakları ve Barış Ulusal Takımı tarafından ulusal ya da uluslararası kurum ve kuruluşların kararı ile belirlenmiş olan günler hakkında çalışma yapılması için açılan gruplardır. Açıldığı günlerin anlamıyla ilgili bilgilendirme, araştırma ve farkındalık çalışması yapmak bu grupların ana amacıdır.

 

Tematik Küçük Çalışma Grupları, İnsan Hakları ve Barış Ulusal Takımı tarafından belirli temalar üzerinde çalışmalar yapılması amacıyla açılan gruplardır. Açıldığı temalar ile ilgili araştırma, bilgilendirme ve farkındalık çalışmaları yürütür. Dönem içinde belirlenmiş bir süre aralığında çalışır. Bu gruplar bir sonraki dönem tekrar açılabileceği gibi gönüllülerimize açılan küçük çalışma grubu öneri formu sayesinde eklemeler veya çıkarmalar yapılarak farklı temalarda oluşturulabilir.