Tematik Küçük Çalışma Grupları

Tematik Küçük Çalışma Grupları, İnsan Hakları ve Barış Ulusal Takımı tarafından belirli temalar üzerinde çalışmalar yapılması amacıyla açılan gruplardır. Açıldığı temalar ile ilgili araştırma, bilgilendirme ve farkındalık çalışmaları yürütür. Dönem içinde belirlenmiş bir süre aralığında çalışır. Bu gruplar bir sonraki dönem tekrar açılabileceği gibi gönüllülerimize açılan küçük çalışma grubu öneri formu sayesinde eklemeler veya çıkarmalar yapılarak farklı temalarda oluşturulabilir.